Zahraniční obchod

Zahraniční obchod

Důležitou součástí strategie naší společnosti je samozřejmě i export tuzemského zboží k zahraničním obchodním partnerům. Významným mezníkem v této činnosti byl bezpochyby vstup naší země do EU, kdy se možnosti obchodu značně rozšířily a zároveň zjednodušily.

Jsme si vědomi srovnatelné kvality elektrotechnického zboží se západními výrobci, proto se neustále snažíme rozvíjet naše exportní aktivity a udržovat dlouhodobé tradiční vazby jak na sousední státy, tak na země jihoevropské (balkánské) a v neposlední řadě také na státy bývalého Sovětského svazu. Pole zahraničního obchodu dnes nabízí netušené možnosti, které nám pomáhají neusnout na vavřínech a podněcují v nás touhu neustále se zlepšovat a dosahovat stejných ne-li lepších výsledků než vyspělé západní země. Exportní aktivity naší skupiny představují tedy velmi výrazný podíl našich obchodních obratů.

 

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v jižních Čechách